Browsing Tag

crying

नवीनचं ! रडल्याने होतो मोठा फायदा, कसे ते तुम्हीच वाचा…

प्रत्येक माणसाची भावना एकसारखी नसते. मुख्यतः हे पाहिले गेले आहे की, जे लोक हसतात त्यांना यशस्वी मानले जाते. आपल्याला असेही शिकवले जाते की, जास्त हसल्याने आपण अधिक मित्र बनवाल तसेच तुम्ही अधिक लोकांना आवडायला लागतात. मात्र जर कोणी रडायला…