Browsing Tag

DigiLocker

DigiLocker: तुम्हाला डिजीलॉकर बद्दल माहिती आहे का?

DigiLocker -दस्तावेज साठवण्याची आधुनिक तिजोरी डिजीलॉकर (DigiLocker) म्हणजे डिजिटल लॉकर. बँकेतील लॉकरमध्ये ज्याप्रमाणे आपण मौल्यवान वस्तू महत्वाचे कागदपत्र सुरक्षित ठेवतो, त्याचप्रमाणें या आधुनिक तिजोरीत, सरकारी विभाग आणि सरकारने मान्यता…